OKRA O.L.V. Olen

OKRA is de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen & Brussel. Maak kennis met een bruisende organisatie waarin ontspanning en ontmoeting centraal staan!

– okra.be

”Onze historiek”

Op 26 mei 1955 werd K. B. G. O. L. Vrouw Olen opgericht. Promotor E.H. Faes, onderpastoor, werd de eerste proost. Voorzitter Denis De Pooter, medevoorzitster Melanie Van Houdt, secretaris Louis De Smedt en Denis Molenbergs als penningmeester vormden het eerste hoofd bestuur. Bij het honderd jaar bestaan van de parochie, in 1964 ,waren er reeds 140 leden. Dit leden aantal zou geleidelijk oplopen tot een max. van 465 leden in 1987 om nadien te minderen en na 2005 terug te stijgen tot 366 bij het tachtig jarig bestaan in 2015. In de begin jaren bestond de werking er in van maandelijks een kaart namiddag met koffietafel. Dit aanbod zou vanaf 1974 veranderen in iedere week kaarten en 5 x Jaar een koffietafel.

Geleidelijk aan werden er nieuwe activiteiten aan geboden en ontstonden er meerdere clubwerkingen: 
1974: Oprichten van KBG zangkoor.
1976: Start van een fietsclub.
1981: Club gemeenschapsdans en turngroep.
1990: Start met “ Sport en Spel ploeg “
1991: Eigen ontspanning ploeg voor animatie leden bijeenkomsten.
1997: Start wandelclub.
2002: Petanqueclub.
2010: Elke stap telt, wandel project.
2010: Start met maandelijks bowling.
2012: Elke trap telt, fiets project.
2014: Start lijndansclub.
2015: Start met Kubbspel. 
2015: Herstart ontspanning ploeg. 
2015: Herstart met turngroep.
2018: Lekker Actief gezondheid project

OKRA O.-L.-Vr.-Olen is een sociale organisatie die zich onder andere inzet voor de WZC-bewoners, oudere en zieke leden. Daarnaast is er ook aandacht voor het culturele door in te gaan op het aanbod vanuit de regio en C.C. in de omgeving.

O – Staat open voor iedere 55+er.
K – Vanuit een Kristelijke inspiratie.
R – Respect voor ieders overtuiging.
A – Actieve beleving.

Onze activiteiten

Maandbladje