Welkom bij OKRA Onze Lieve Vrouw OlenGa verder

Historiek


Op 26 mei 1955 werd K. B. G. O. L. Vrouw Olen opgericht. Promotor E.H. Faes, onderpastoor, werd de eerste proost. Voorzitter Denis De Pooter, medevoorzitster Melanie Van Houdt, secretaris Louis De Smedt en Denis Molenbergs als penningmeester vormden het eerste hoofd bestuur. Bij het honderd jaar bestaan van de parochie, in 1964 ,waren er reeds 140 leden. Dit leden aantal zou geleidelijk oplopen tot een max. van 465 leden in 1987 om nadien te minderen en na 2005 terug te stijgen tot 366 bij het tachtig jarig bestaan in 2015. In de begin jaren bestond de werking er in van maandelijks een kaart namiddag met koffietafel. Dit aanbod zou vanaf 1974 veranderen in iedere week kaarten en 5 x Jaar een koffietafel.

Geleidelijk aan werden er nieuwe activiteiten aan geboden en ontstonden er meerdere clubwerkingen:
1974: Oprichten van KBG zangkoor.
1976: Start van een fietsclub.
1981: Club gemeenschapsdans en turngroep.
1990: Start met “ Sport en Spel ploeg “
1991: Eigen ontspanning ploeg voor animatie leden bijeenkomsten.
1997: Start wandelclub.
2002: Petanqueclub.
2010: Elke stap telt, wandel project.
2010: Start met maandelijks bowling.
2012: Elke trap telt, fiets project.
2014: Start lijndansclub.
2015: Start met Kubbspel.
2015: Herstart ontspanning ploeg.
2015: Herstart met turngroep.

OKRA O.-L.-Vr.-Olen is een sociale organisatie die zich onder andere inzet voor de WZC-bewoners, oudere en zieke leden. Daarnaast is er ook aandacht voor het culturele door in te gaan op het aanbod vanuit de regio en C.C. in de omgeving.

O - Staat open voor iedere 55+er.
K - Vanuit een Kristelijke inspiratie.
R - Respect voor ieders overtuiging.
A - Actieve beleving.

Ontdek onze activiteiten!

Activiteiten

Info voor niet leden van OKRA

Alle geprogrammeerde activiteiten vermeld op de maandbladjes en op het jaarprogramma zoals o.a. de sportclubs zijn ook voor niet leden 55-plussers éénmalig toegankelijk ter kennismaking. Zij zijn daarbij tevens ook verzekerd. (Uitzondering: niet bij ledenfeesten)

Wandelclub


Elke 1e en 3e zaterdag v/d maand vanaf oktober tot einde maart. Vertrek om 13 u. aan ‘t Boerke.

Contacteer Nuyts Jan (Kanaalstraat 9, 014/220.149) voor meer info.

Sport & spel


3 Keer per jaar in de regio Kempen. De data worden vermeld in het jaarprogramma en maandblad.

Contacteer Soontjes Aloïs (Meren 27, 014/213.228) voor meer info.

Fietsclub


Elke donderdag vertrek aan de kerk om 13 u, terug rond 17u.

Contacteer Baelus Jef (Langepad 45, 014/217.120) voor meer info.

Line Dance


Elke woensdag van 19u. tot 21u. in Boekelheem (niet tijdens de schoolvakanties).

Contacteer Aerts Anita (Gerheiden 70, 0495/615690) of Nuyts Jan (Kanaalstraat 7, 014/220.149) voor meer info

Bowling


Elke 3de dinsdag van de maand van september tot mei om 14u. in de Buulse Bowling.

Contacteer Bellens Alfons (Sleutelbloemstraat 3, 0485/944630) voor meer info

Hobbyclub


Elke 2e maandag van de maand van 13u30 tot 16u in Boekelheem.

Contacteer De Busser Nieke (Doffen 7, 014/215.166) of De Ceuster Rita (Keizerhof 4, 014/216.629) voor meer info.

Kaartclub


Elke dinsdag van 12u tot 17u30 in Boekelheem.

Contacteer Mertens Leonie (Boekel 6b, 014/217.661) voor meer info

Van oktober tot en met maart:"Gezelschapsspellen"

Contacteer Baeten Hilda (Larumseweg 109, 014/218.109) voor meer info

Kubb Spel


Elke dinsdag om 19u. van april tot oktober aan de sporthal.

Contacteer Helsen Louis (Merelstraat 36, 0494/310153) voor meer info.

Petanque


Elke maandag vanaf 13u. aan de sporthal.

Contacteer Helsen Louis (Merelstraat 36, 0494/310153) voor meer info.

Turnen


Iedere maandag in de sporthal van 10u15 tot 11u15.

Contacteer Gielis Hilda (Gestelstraat 31, 014/216.774) voor meer info.

Zingen


Elke donderdag van de even weken vanaf 9u30 tot 10u30 in de "Knipoog"

Contacteer Verhulst Alfons (Gerheiden 7, 014/213.834) voor meer info.

Fietsclub vrouwen


Om de veertien dagen met vertrek aan de kerk om 13u. Voor de exacte data zie het maandblad.

Contacteer Rita De Ceuster (014/216.629) voor meer info.

Bestuur


Functie Naam Adres Telefoon GSM Email
teamleider Horemans Maria Dellekens 12 014/216365 0477/410750 gebruers.horemans@telenet.be
co-teamleider Vangeel Lena Gerhagen 88 014/215849 0495/856824 lenvange@gmail.com
co-teamleider Verlinden Mieke Rozenstraat 3 014/222386 0494/696168  
administratie verantwoordelijke Van Hirtum Roger Gestelstraat 15 014/218738 0472/572957 rogervanhirtum@gmail.com
co-administratief verantwoordelijke De Busser Nieke Doffen 7 014/215166 0477/684617 niekedebusser@hotmail.com
financieel verantwoordelijke Baelus Jef Langepad 45 014/217120 0477/686838 jef.baelus@skynet.be

Bestuursleden


Naam Adres Telefoon GSM Email
Aerts Anita Gerheiden 70   0495/615609 anita.aerts@yahoo.com
Baeten Hilda Larumseweg 109 014/218109 0478/330067 baeten.hilda@outlook.be
De Ceuster Rita Keizershof 4 014/216629 0497/305142 andre.verboven@telenet.be
Dilliën Jos Gagelstraat 3   0494/362693  
Helsen Louis Merelstraat 36   0494/310153 helsenlodewyk@telenet.be
Heylen Maria Gerhagen 46 014/214521 0472/597182 mariaheylen1@skynet.be
Laenen Godelieve Gestelstraat 15 014/218738 0494/696168  
Mertens Leonie Boekel 6B 014/210127    
Mertens Louis Gestelstraat 49 014/210127   ludy-maria@skynet.be
Nuyts Jan Kanaalstraat 9 014/220149 0474/392638 nuyts.jan@hotmail.com
Soontjens Aloïs Meren 27 014/213228 0472/356867 simonne.verbiest@skynet.be
Zr. Irma Valgaeren P. Van Looystraat 5 014/219239   irma.valgaeren@telenet.be
Verbiest Roger Krentzen 37 014/224547   rf.verbiest@hotmail.com
Verherstraeten Maria P. Van Looystraat 20 014/216972 0474/259866 mariaetienne@skynet.be
Verheyen Simone Melkerijstraat 30 014/211977 0475/692941 simo.verheyen@skynet.be
Verlooy Louis Meren 18 014/219326    
Vermeulen Francisca Doffen 145 014/230746 0479/343472 francine.vermeulen@telenet.be
Verreycken Louis Geelseweg 5 014/235462   louis.verreycken@telenet.be
Van Loon Jos Beilen 2 014/211482   jos.van.loon@pandora.be

Maand- & Jaarprogramma


Wij willen u er attent op maken dat de voorziene data's gedurende het jaar nog kunnen wijzigen. Deze wijzigingen en bijkomende activiteiten vindt u terug in ons maandblad.

MAANDDAG ACTIVITEIT
JANUARIwoensdag16Kienen
JANUARIdonderdag31Werft Geel Vlaamse muziektheater
FEBRUARIzaterdag2Toneelvoorstelling te Bergom "De zevende zonde"
FEBRUARIdonderdag7Fietsclub feest
FEBRUARIwoensdag13Ledenfeest met eigen ontspanning
FEBRUARIzaterdag23Doffenwandeling
MAARTzaterdag2Dag van de vrijwilliger
MAARTwoensdag13Kienen
APRILdinsdag2Regio wandeldag Retie
APRILvrijdag19Goede vrijdag
APRILwoensdag24Paasfeest
APRILmaan/vrijd22/26 Week van de zorg. WZC bewoners-/langdurig zieke.
MEIdonderdag2Regio wandeldag Lichtaart
MEIvrijd/maan3/6Busreis naar de Moezel in Duitsland
MEImaandag6Operette "Een nacht in Venetië" CC Warande Tht
MEIdonderdag9Sport en spel Zwaneven
MEIvrijdag10Werft Geel De Wieners
MEIwoensdag15Kienen
MEIdonderdag16Kubb tornooi te Tielen
MEIzaterdag25Bedevaart + stadsbezoek
JUNIdinsdag4Sport en spel Retie
JUNIdonderdag6fietsclubtreffen in Blauwberg
JUNIdon/maan0,7Gladiolen
JUNIwoensdag12Ledenfeest
JUNIvrijdag14Petanque TC Olen om 13u30
JUNIdonderdag20Sport en spel Poederlee
JUNIdinsdag25Regio wandeling in O.L.Vrouw Olen
JUNIwoen/vrijd26/28Fietsen naar Bree
JUNIzaterdag29Wandeldag Gedoviba
JULI  Verlof
AUGUSTUS????Folklorefestival in CC Zoerla
AUGUSTUS????Dagreis
AUGUSTUSdonderdag29Fietsclubtreffen in O.L.Vr Olen
SEPTEMBERdonderdag5Regio wandeling in Blauberg/Herselt
SEPTEMBERzaterdag14Bedevaart naar Lourdes Regioreis
SEPTEMBERwoensdag18Ledenfeest
SEPTEMBERmaandag30Provinciaal Kubb tornooi Retie
OKTOBERdonderdag3Regio wandeling in Tielen
OKTOBERzondag6HAPJESDAG
OKTOBERwoensdag23Kienen
NOVEMBERvrijdag1Allerheiligen - mis overleden OKRA leden
NOVEMBERwoensdag13Kienen
NOVEMBERmaan/vrijd18/23Week van de senioren
NOVEMBER????Werft Geel
DECEMBERvrijdag6Vrijwilligersfeest
DECEMBERwoensdag18Kerstfeest: bezoek WZC bewoners langdurig zieken

Vergaderingen


OKRA TEAM    
maandag om 18u30   
    
maandag18u3028jan
maandag18u3025feb
maandag18u3025mrt
maandag18u3029apr
maandag18u3027mei
maandag18u3024juni
maandag18u3029jul
maandag18u3026aug
maandag18u3023sept
maandag18u3028okt
maandag18u3025nov
dinsdag18u3016dec

 CONTACTPERSONEN 2019  
voor de maanddinsdag om 9u30 (*)  
januaridinsdag8jan
februaridinsdag5feb
maartdinsdag5ma
aprildinsdag2april
meidinsdag7mei
junidinsdag4juni
julidinsdag2juli
augustusdinsdag6aug
septemberdinsdag3sept
oktoberdinsdag1okt
novemberdinsdag5nov
decemberdinsdag3dec
2020, januaridinsdag701/20

(*)indien begrafenis om 10uur van okra-lid, dan om 8u30.

Contacteer ons!


Wil je graag lid worden van OKRA Onze Lieve Vrouw Olen? Of heb je een vraag over één van onze activiteiten? Aarzel niet om ons te contacteren!

Bel naar een van onze bestuursleden

Stuur een mailtje naar een van onze bestuursleden