Maand- en jaarprogramma

Wij willen u er attent op maken dat de voorziene data’s gedurende het jaar nog kunnen wijzigen. Deze wijzigingen en bijkomende activiteiten vindt u terug in ons maandblad.

JANUARIwoensdag8start lijndansen beginners

woensdag22Kienen
FEBRUARIzaterdag1Wandeldag Gedoviba

zaterdag1Toneel te Bergom “De Kat in de kelder”

donderdag6Fietsclub feest

zaterdag15Kaasboerin

woensdag19Ledenfeest met eigen ontspanning
MAARTzaterdag7Dag van de vrijwilliger in Theunenberg

woensdag18Kienen
APRILdinsdag7Regio wandeldag Retie

vrijdag10Goede vrijdag

woensdag15Paasfeest

maan/zond20/26Week v.d zorg. WZC bewoners+langdurig ziekeook Week van de Dikke Merci
MEIdinsdag5Fietstreffen Tielen

donderdag7Wandelen Lichtaart

maandag11Turnhout operette “Het land v/d glimlach”

woensdag13Kienen

dinsdag19Wandelen Grobbendonk

dinsdag26Kubb tornooi te Ravels

vrij/maan29/01Gladiolen
JUNIwoensdag3ledenfeest

donderdag4Regio sportfeest Merksplas Kolonie

vrijdag5Petanque tornooi te Olen

donderdag11Sport en spel Tielen

woensdag17Kempentocht “Land van Herve”

donderdag18Sport en spel Vosselaar

dinsdag23Regio wandeling in O.L.Vrouw Olen

woen/vrijd24/26Fietsen naar Bree

donderdag25Sport en spel Witgoor

zaterdag27Wandeldag Gedoviba
JULIdonderdag2Sport en spel Bouwel
AUGUSTUS????Folklorefestival in CC Zoerla

????Dagreis

donderdag20Fietsclubtreffen in Zittaart
SEPTEMBERwoensdag23ledenfeest
OKTOBERdonderdag1Regio wandeling in Tielen

zondag4HAPJESDAG

woensdag21Kienen
NOVEMBERzondag1Allerheiligen – mis overleden OKRA leden

maan/vrijd??Week van de senioren

woensdag18Kienen

donderdag19Regio quiz Retie
DECEMBERvrijdag4Vrijwilligersfeest

woensdag9Kerstfeest: bezoek WZC bewoners langdurig zieken 

Jaarlijkse bijdrage

Hoofdlid€25
2de lid€17
Rusthuisbewoner€10
Bijlid€5
Sport €8

Vergaderingen OKRA team

maandag18u3027jan
maandag18u3024feb
maandag18u3030mrt
maandag18u3027apr
maandag18u3025mei
maandag18u3029juni
maandag18u3027jul
maandag18u3024aug
maandag18u3021sept
maandag18u3026okt
maandag18u3030nov
dinsdag18u3014dec

Contactpersonen 2020

januaridinsdag 7jan
februaridinsdag 4feb
maartwoensdag4ma
april dinsdag 7april
meidinsdag 5mei
juni dinsdag 2juni
julidinsdag 7juli
augustusdinsdag 4aug
septemberdinsdag 2sept
oktoberdinsdag 29sept
novemberdinsdag 2nov
decemberdinsdag 1dec
2021 januaridinsdag 501/21

(*)indien begrafenis om 10uur van okra-lid, dan om 8u30.